Occitania 88

Tradicionalno klasične gitare imaju sjajni lak koji povećava ljepotu obrađenog drva. Samo da naglasim brigu koja je posvećena završetku ovog OC88. Puna prednja ploča Engelmannove smreke ima vrlo precizan zvuk koji cijene glazbenici koji su oštri, bez obzira na njihov glazbeni stil.

Opće specifikacije

- Prednja ploča : puna Engelman smreka

- Zadnja ploča i stranice: Tropska Khaya

- Završni sloj: visoki sjaj

- Most i fingerboard: Brownwood

- sedlo: grafit / 80 mm

- Vrat: Khaya

- Polja: 19 - srebrni nikal

- Skala: 650 mm

- Nut: crni grafit / 51 mm

- Akustični električni model: Stage-LÂG